fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Czarna magia trubu: rysunekzad.1 Jeden koniec sznura przymocowano do ściany, a na drugim jego końcu zamontowano źródło drgań.Gdy źródło wykonywało drgania o częstotliwości 5 Hz, na sznurze powstała fala stojąca. Odległościmiędzy sąsiednimi węzłami tej fali wynosiły 20 cm.Oblicz wartość prędkości fali rozchodzącej się wzdłuż sznura . zad.2W jednostronnie otwartej piszczałce powstała fala stojąca, której schemat przedstawiono na rysunku.Wartość prędkości dźwięku w powietrzu wynosi 340 .a) Oblicz częstotliwość dźwięku emitowanego przez piszczałkę w przedstawionej sytuacji.b) Oblicz częstotliwość tonu podstawowego tej piszczałki.
27 lut 16:17
: to sobie poczytaj o tym fizyka to nie religia nie trzeba w nią wierzyć
27 lut 17:59