fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jaka może być największa częstotliwość drgań gerq213: Sznurek do którego umocowano ciało o masie m jest przywiązane do końca deski. Deska wykonuje drgania harmoniczne w kierunku pionowym o amplitudzie A. Jaka może być największa częstotliwość drgań aby nić na której wisi ciało nie zerwała się jeżeli wytrzymuje ona siłę naciągu N0? Bardzo proszę o pomoc z zadaniem
25 lut 21:12
: N = mg + kA
25 lut 21:20
gerq213: ustaliłem, że nić nie ulega zerwaniu przy sile F < (mA + MB) * N0 / mA czy mogę to teraz jakoś odnieść do częstotliwości drgań?
25 lut 21:37
: F = kx
 1 1 
f =

=

k/m
 T  
26 lut 09:02