fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o szybką odpowiedź potrzebuję na jutro;) Pola: W windzie poruszającej się do dołu ruchem jednostajnie opóźnionym z opóźnieniem a = 5 m/s kwadratową stoi na wadze człowiek o masie m równe 80 kg. a) narysuj i nazwij siły działające na człowieka w układzie związanym z windą b)Oblicz siłę bezwładności działającą na człowieka. Rozwiąż zadanie w układzie odniesienia związanym z windą.
23 lut 19:00
24 lut 08:37