fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ruch harmoniczny piuu: Skoczek o masie m=72kg staje na końcu trampoliny i − przygotowuje się do skoku do wody − wprawia koniec deski w drgania o częstotliwości f=0,7Hz, nie odrywając od niej stóp. a) Oblicz wartość siły, jaką zawodnik wywiera na swobodny koniec deski trampoliny w jej skrajnym górnym i dolnym położeniu. Przyjmij, że amplituda drgań końca deski A=0,3m. A więc tak rysuje wszystkie siły i wyznaczam ich wypadkową, lecz wynik wychodzi mi odwrotny z odpowiedziami tz. dla pozycji dolnej 300N a górnej 1200N. F=Q−Fs=300 F=Q+Fs=1200
20 lut 00:11
20 lut 08:36
piuu: dlaczego siła ciężkości sierowana jest w ta samą strone co siła spręzystości (kx), przecież ona zawsze skierowana jest przeciwnie do wychylenia?
20 lut 10:23
: owszem przeciwnie do wychylenia ale to wychylenie czasami jest w górę , prawda? emotka
20 lut 12:09