fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz gęstość sześiofluorku Konrad: Oblicz gęstość sześciofluorku w temperaturze 300K i pod ciśnieniem 1000hPa
19 lut 18:08
:
 m 
ρ =

 V 
zastosuj r−nie Clapeyrona: pv = nRT
19 lut 19:14