fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Szybko proszę pomocy! Marek: Zadanie 2. Cząstka alfa i elektron wpadają w obszar tego samego jednorodnego pola magnetycznego prostopadle do jego linii i zataczają ćwierćokręgi. Energia kinetyczna elektronu wynosi 8eV. Oblicz: a) szybkość z jaką porusza się elektron w polu magnetycznym, 2pkt b) promień okręgu, po którym porusza się elektron 1pkt c) stosunek promieni tych ćwierćokręgów, wiedząc, że cząstki mają jednakowe pędy 1pkt
19 lut 13:47
: a zadanie 1. rozwiązałeś
19 lut 17:03
Marek: nie
19 lut 17:05
Marek: pomoże ktoś?
19 lut 17:19
: na pewno napisali ci te wzory w podręczniku/zbiorze zadań/mozna je znaleźć w internecie
 mv2 
a) Ek=

nalezy przed podstawieniem zamienic elektronowolty na dżule
 2 
1 eV = 1,6 * 10 −19 C 2pkt= 2emotka
19 lut 19:10
:
 mv 
b) r =

 eB 
EB −kiedys bdb emotka
19 lut 19:11
: c) p = mv , qα= +2e
 rα 1 
czyli

=

 re 2 
19 lut 19:13