fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz wartości ciśnień, jakie panują w środku Ziemi i w środku Słońca. Kasia*: Oblicz wartości ciśnień, jakie panują w środku Ziemi i w środku Słońca. Załóż, że są to kule o stałych gęstościach oraz, że 𝑅 Ziemi= 6,40 ⋅ 106 m, 𝑅Słońca= 6,95 ⋅ 108 m, 𝜌 Ziemi= 5,52 ⋅ 103 kg/m3 𝜌Słońca= 1,42 ⋅ 103 kg/m3. Przyspieszenia grawitacyjne na powierzchniach wynoszą odpowiednio 𝑔z= 9,81 m/s2 i 𝑔s= 274 m/s2. Wskazówka: Przyspieszenie grawitacyjne nie jest jednakowe na każdej głębokości, ale można zastosować pewną operację, która pozwoli ten kłopot zbyć. Jaka to operacja? Odp.: 𝑝Z= 1,73 ⋅ 1011 Pa; 𝑝s= 1,35⋅1014 Pa Mam odpowiedzi, ale prosiłabym o obliczenia po kolei i krótkie wyjaśnienie R − promień
15 lut 21:03
16 lut 13:24