fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz, ile energii cieplnej wyemitował w wyniku promieniowania człowiek mięta: Ustalono, że n 1 = 90% energii wytworzonej przez organizm człowieka w wyniku metabolizmu wypromieniowane jest przez głowę. Oblicz, ile energii cieplnej wyemitował w wyniku promieniowania człowiek w czasie t = 6 h snu, jeżeli spał szczelnie okryty kołdrą, spod
10 lut 21:40
: za dużo
11 lut 08:26