fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zadanie z zasady zachowania energii Bartikooo: Kulka o masie m = 200g została wyrzucona pionowo do góry z prędkością początkową V0 = 100 m/s. Oblicz średnią wartość siły tarcia działającej na kulkę podczas lotu wiedząc że spadając uderzyła w Ziemię z prędkością V = 40 m/s.
30 sty 15:18
Bartikooo: Rozpisałem zasade zachowania energii dla rzutu w gorę Ek1=Ep+Ft Dla spadku jest Ek2=Ep−Ft gdzie Ft u mnie to siła tarcia
30 sty 15:23
Bartikooo: Niestety nie wiem czy to jest dobrzeemotka
30 sty 15:23
: jednostki sie nie zgadzająemotka
30 sty 18:00