fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dana jest sprężynka o stałej sprężystości k i długości swobodnej L0 . Praca potr hab: Dana jest sprężynka o stałej sprężystości k i długości swobodnej L0 . Praca potrzebna do rozciągnięcia sprężynki od położenia L1 do L2 (L1 < L2): Wybierz jedną lub więcej: a. praca ta może być zamieniona następnie w całości na energię kinetyczną b. jest ujemna c. na energię kinetyczną można zamienić całość pracy wykonanej na rozciągnięcie sprężynki tylko w przypadku gdy długość swobodna L0 = 0 d. praca ta nie zależy od L0 , a jedynie od L1 i L2?
29 sty 15:01
hab: Wykładowca na uczelni
29 sty 17:13
29 sty 17:27
: dr hab?
29 sty 17:28
sd: Ja bym obstawiał profesora nadzwyczajnego bo się już wszystko biedakowi miesza
30 sty 09:15