fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Rzuty ukośne aaaaaaaaa: rysunekSprężysta kulka spada z wysokości h = 20 cm na płaszczyznę nachyloną do poziomu pod kątem a = 30° i odbija się od niej bez strat energii. W jakiej odległości od miejsca pierwszego odbicia kulka uderzy w płaszczyznę po raz drugi? (Można przyjąć, że kąt „padania" jest równy kątowi „odbicia"(Mendel, 252)
29 sty 07:55
aaaaaaaa: rysunekOto do czego doszedłem: Ciało odbija się pod kątem 90−α, z prędkością = 2gh Niestety nie wiem, co dalej. Proszę o wskazówkę i z góry dziękuję.
29 sty 09:22
: rysuneks = vox t
 gt2 
h = v0yt −

 2 
29 sty 14:54
: twoja prędkość v =gh ma te dwie składowe
29 sty 14:56