fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dział: prąd elektryczny Proszę o pomoc Marlena: Wirnik prądnicy składa się z 400 ramek prostokątnych o wymiarach 4 cm i 2,5 cm, wykonuje 10 obrotów na 1s. Indukcja magnetyczna w obszarze wirnika to 4T. Jak długo pali się żarówka podłączona do tej prądnicy w czasie 100 obrotów, jeżeli zapłon występuje powyżej 1/2 amplitudy napięcia generowanego Tą prądnicą. Oblicz amplitudę napięcia prądnicy.
27 sty 16:40
:
 U+m 
musisz policzyć interwał czasu, w którym U ≥

 2 
https://matematykaszkolna.pl/strona/426.html
 Δφ nΔBS 
εind = n

=

 Δt Δt 
27 sty 19:42
: = εm = Um
27 sty 19:42