fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zadanie z napędu elektrycznego, pomoże ktoś? Arek: Wyznaczyć przebiegi prędkości kątowej i prądu wirnika w funkcji czasu podczas zjazdu wózka z równi pochyłej o nachyleniu 15 stopni. Wózek jest hamowany silnikiem obcowzbudnym prądu stałego (hamowanie dynamiczne) Rh=2 Ohmy. Dane znamionowe silnika: Pn=40kW, Un=360V, In=130A, nn=1500obr/min, Lt=0,025H, Rt=0,18ohm. Masa wózka 500kg, promień koła r=0,35m. silnik jest bezposrednio sprżegnięty z kołem jednym.
26 sty 09:56