fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jaka temperatura panuje w zbiornikach skoro podczas mieszania gazów nie doszło d Pola: Dwa zbiorniki na gaz o objętościach 10 l i 100 cm3 zawierają taki sam gaz. Ciśnienie i temperatura gazu w zbiornikach wynoszą odpowiednio: 10 psi i 99°F oraz 1 MPa i 18°C. Zbiorniki połączono cienką rurką tak, że gazy się wymieszały. Jaka temperatura panuje w zbiornikach skoro podczas mieszania gazów nie doszło do wymiany ciepła z otoczeniem? Zakładamy, że gaz zachowuje się jak gaz doskonały, a stan końcowy jest stanem równowagi.
25 sty 22:26