fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pole elektryczne Julia: Obliczyć potencjał pola elektrycznego w punkcie o współrzędnych (x,y), dla układu trzech ładunków: Q1=q, Q2=2√2q, Q3=−q umieszczonych w punktach o współrzędnych: Q1(0, a), Q2 (0,0), Q3 (a,0). Wyznaczyć V dla punktu P(a,a).
25 sty 19:58
: wyznacz potencjały V1, V2, V3 w P(a,a) i...dodaj
25 sty 21:12