fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
O ile należy zmniejszyć ciężar F? buraczeg: Drut stalowy i polu przekroju S =10−6 m2 oraz A =11.9・10−6 deg−1obciążony jest w temperaturze T0 ciężarem F =981N, a następnie ogrzewany do temperatury T1=373.16K. O ile należy zmniejszyć ciężar F, aby długość drutu pod wpływem ogrzewania nie uległa zmianie? Moduł Younga na wydłużenie dla stali E =21.3・1010 N/m2.
24 sty 14:04
: porównaj rozszerzalność pręta pod wpływem temp. z rozszerzalnością pod wpływem obciążenia
24 sty 14:28
buraczeg: proszę o rozpisanie rozwiązania
24 sty 14:33
buraczeg: nie wiem jak obliczyć długość pręta
24 sty 14:41