fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
skladowa pozioma ziemskiego pola magnetycznego Marta98: Dlaczego przy pomiarze składowej poziomej ziemskiego pola magnetycznego prowadzimy dla ustalonej ilości pierścieni uzwojeni dla wszystkich dostępnych położeń igły (z krokiem co 5 stopni). Wyjaśnić dlaczego nie ograniczamy się tylko do pomiarów dla wychylenia igła o kąty: +/−40 stopni, +/− 45 stopni, +/− 50 stopni?
24 sty 12:30
: wyrwałaś 2 zdania z kontekstu jakiejś instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego, a my mamy wróżyć z tych fusów
24 sty 14:27