fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Szyba pokryta szronem Piotr: Przez szybę pokryta szronem przewodzony jest określony strumień ciepła. Szyba ma grubość 10 mm, λszyby= 30 WmK. Jak się zmieni strumień przewodzonego szronu gdy szyba pokryje się warstwą szronu grubości 6 mm, a temperatury po obu stronach pozostaną bez zmian, λszronu = 15 WmK.
22 sty 23:32
: zmaleje
23 sty 09:20
Piotr: Tak, tylko jak to udowodnić?
23 sty 14:07
: wzorem
 ΔQ ΔT 

= ϰS

 Δt Δx 
23 sty 17:12