fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Równia kk: Narciarz zjeżdża z górki nachylonej pod kątem 30*. Oblicz jego przyśpieszenie f=0,2 a) bez tarcia b) z tarciem
21 sty 20:48
:
 m 
a = gsinα ≈ 5

 s2 
 m 
a = g(sinα − fcosα) ≈ 3,3

 s2 
22 sty 08:49