fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Załóżmy, że cząstki gazu 2-atomowego o temperaturze T mogą oprócz ruchu postępo niespełnionyfizyk: Załóżmy, że cząstki gazu 2−atomowego o temperaturze T mogą oprócz ruchu postępowego i obrotowego wykonywać także 1−wymiarowy ruch drgający (𝐸 = 1/2kr2) ). Ile wynosi energia wewnętrzna U jednego mola takiego gazu? Uzasadnij odpowiedź.
20 sty 18:27