fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dane jest 5 identycznych rozróżnialnych cząstek A, B, C, D, E , z których każda niespełnionyfizyk: Dane jest 5 identycznych rozróżnialnych cząstek A, B, C, D, E , z których każda może się znajdować w jednym dwóch stanów energetycznych E1 i E2 (E1 < E2). Przyjmując, że mikrostan jest określony przez jednoczesne podanie stanów energetycznych każdej z cząstek, a stan makroskopowy przez podanie łącznej wartości energii, zrób tabelkę.
20 sty 18:26