fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Polaryzowalność wody a pole elektromagnetyczne Oironio: Omów zależnosć polaryzowalnosci wody od częstotliwosci pola elektromagnetycznego
15 sty 22:13
15 sty 22:36