fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Polaryzowalność wody a temperatura Oironio: Omów zależność polaryzowalności elektronowej wody od temperatury
15 sty 22:12
15 sty 22:37
: teraz wkuj to na pamięć
15 sty 22:37