fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
siła elektromagnetyczna cotoje: jaka siła elektromagnetyczna powstaje w obwodzie podczas zmiany strumienia indukcji magnetycznej przenikającej przez ten obwód o 35Wb w czasie 0.02s?
12 sty 18:26
ejendi: zmiana pola magnetycznego w czasie powoduje powstanie SEM w zamkniętym obwodzie. E=ΔΦ/Δt E=35/0,02=1750 V
12 sty 20:30