fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
obliczenie darje: Jaki prąd elektryczny musiałby płynąć przez prostoliniowy przewodnik, aby 500km od niego indukcja pola magnetycznego wynosiła 2μT
12 sty 18:20
luui: Nieskończenie długi przewodnik?
13 sty 15:21
nextime: I = 5*106 A = 5 MA
13 sty 16:55