fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Masa ołowiu Olek: Jaka masa ołowiu mPb o temperaturze 15 stopni Celsjusza może zostać podgrzana do temperatury 327 stopni Celsjusza jeżeli podczas podgrzewania została dostarczona energia 345kJ? Ciepło właściwe ołowiu cPb=0,1298 kJkg*K.
10 sty 20:45
qwertyuipoiuytre: Ciepło właściwe oznacza energię potrzebną aby podgrzać 1 kg danej substancji o 1K, ΔK = ΔC Q = m * c * ΔK, Q = energia m = masa substancji c = ciepło właściwe ΔK = zmiana temperatury ciała I to tyle, Przekształć, podstaw sobie i masz.
10 sty 22:08