fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch harmoniczny, maksymalne wychylenie kątowe aaaa: Wahadło wychylono o kąt α0 = 3 st i nadano mu w tym położeniu prędkość kątową ω0 = 0,2 s1. a) Obliczyć maksymalne wychylenie kątowe αm oraz maksymalną prędkość kątową ωm, jeżeli okres wahań jest równy T = 2s b) Obliczyć fazę początkową φ0 wahań.
9 sty 17:18