fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Rzut ukośny, prędkość końcowa xyz: Rzucony kamień w najwyższym punkcie swego lotu jest na wysokości 5m i ma prędkość 2m/s. Z kinematyki rzutu ukośnego obliczyć, z jaką prędkością uderzy w ziemię.
3 sty 15:37
luui: V= [Vx , Vy] = [2 , −2gh]
3 sty 22:42