fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zmienna siła xxx: Ciało o masie m=1kg porusza się pod wpływem zmiennej siły F=p(q−t), gdzie: p=1N/s, a q=1s. Po jakim czasie ciało zatrzyma się, jeśli w chwili t=0 jego prędkość wynosiła 1,5 m/s, a siła miała kierunek prędkości. Byłabym bardzo wdzięczna za jakieś wskazówki do tego zadaniaemotka
2 sty 14:21
luui: Zapisujesz równanie Newtona:
 dv 
F = m

= p(q−t)
 dt 
Rozwiązujesz równanie różniczkowe:
 p(q−t) 
dv =

dt
 m 
 pqt pt2 
v(t) =


+ C
 m 2m 
v(0) = 1,5 ⇒ C = 1,5 Wiemy jak wygląda funkcja prędkości od czasu, więc można przyrównać ją do 0:
 pqt pt2 


+ 1,5 = 0
 m 2m 
tk = ...
3 sty 00:35