fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dane zamieszczone w tabeli powyżej opisują położenie obiektu poruszającego się z kasia: t[s] 0 2 4 6 8 10 12 14 x[m] 200 199 190 173 148 115 74 25 Dane zamieszczone w tabeli powyżej (tak to tabela tylko nie potrafiłam wstawić grafiki) opisują położenie obiektu poruszającego się z przyspieszeniem o sta− łej wartości wzdłuż osi OX w funkcji czasu. (a) Narysuj wykres położenia od czasu dla tego obiektu. (b) Wyznacz współrzędną prędkości początkowej i współrzędną przyspieszenia. (c) Oblicz współrzędną prędkości obiektu w chwili t = 14,0 s. Odp.: b/o; v0x = 1,50 m/s ax = −2,00 m/s2 vx (14 s) = −26,5 m/s
17 gru 10:49
korki_fizyka@tlen.pl: rysować chyba umiesz? współrzędna prędkości=styczna do wykresu x(t)
17 gru 12:39