fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zadanie z drgan Uczeń : Na końcu linijki zamocowano plastelinę o masie 20g i wprawiono w ruch drgający. Wartość siły wypadkowej działającej na sprężynę w maksymalnym wychyleniu wynosiła 0,06N. Jakie jest maksymalne przyspieszenie plasteliny, a kiedy przyspieszenie jest równe zero?
16 gru 21:00
Uczeń :
16 gru 23:16
korki_fizyka@tlen.pl: Fw = 0,06 N w wychyleniu w górę czy w dół
17 gru 09:38