fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
grawitacja mybirthwasanerror: Dwie kule, z których każda ma masę 20 kg, są unieruchomione na osi y w punktach y = 0,4 m i y = — 0,4 m. Trzecią kulę, o masie 10 kg, utrzymujemy początkowo w spoczynku na osi jc w bardzo dużej (praktycznie nieskończonej) odległości od tych dwóch kul, a następnie pozwalamy się jej poruszać. Załóż, że na trzecią kulę działają jedynie siły grawitacyjne ze strony dwóch pierwszych i oblicz a) jej energię kinetyczną, b) wartość i kierunek działającej na nią siły wypadkowej, gdy znajdzie się ona w punkcie (x , y), którego współrzędne wynoszą (0,3 m,0).
14 gru 18:58
korki_fizyka@tlen.pl: rachunek różniczkowy zna
14 gru 19:52