fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zadanie aZ: Miotacz kulą działa z siłą F=10N na kulę żelazną o masie m=5 kg w ciągu czasu t=1 s. Jak daleko poleci kula, jeżeli przyjmiemy, że rzut odbywa się poziomo na wysokości h=1.5 m?
13 gru 15:24
korki_fizyka@tlen.pl: popęd siły = zmiana pędu a dalej zasięg w rzucie poziomym
13 gru 20:03
aZ: ale skąd wziac v0 do wzoru na zasieg w rzucie poziomym ?
14 gru 07:56
korki_fizyka@tlen.pl: ΔF=Δp=mΔv
14 gru 09:49
aZ: wyjdzie 0,8m ?
14 gru 10:08
korki_fizyka@tlen.pl: nie ok. 1,1 m
15 gru 15:47