fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
dynamika praca anonim123: Proszę o same odpowiedzi bez obliczeń. 1.Chłopiec ciągnie sanki siłą skierowaną pod kątem 30° do podłoża, poruszając się ruchem jednostajnym. Jaką pracę musi on wykonać na drodze 50m, jeżeli współczynnik tarcia sanek o podłoże wynosi 0.4, a masa sanek wynosi 10kg? 2. Pociąg o masie 𝑚 = 1000t rusza ze stacji i po upływie 𝑡 = 10min osiąga prędkość 𝑣 = 36 kmh Obliczyć pracę W, jaką wykonały maszyny napędowe pociągu, jeżeli efektywny współczynnik tarcia wynosi 𝜇 = 0.01. Obliczyć jaka siła działała na pociąg. 3. Ciało o masie 5kg zsuwa się z wysokości 1m po równi pochyłej o kącie nachylenia 30° ile wynosi energia kinetyczna tego ciała u podstawy równi, jeżeli współczynnik tarcia wynosi 0.2?
10 gru 11:44
korki_fizyka@tlen.pl: to rano nie było tej klasówki emotka
10 gru 19:50