fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Móglby ktos pomoc? z: Dwa jednakowe ładunki 𝑄=8∙10−7[𝐶] są umieszczone w odległości d =20cm od siebie. Na symetralnej odcinka łączącego ładunki, w odległości b =8cm od tego odcinka, rozpoczyna ruch elektron. Wyznaczyć maksymalną prędkość elektronu, którą nabędzie poruszając się w polu obu ładunków. Jak zmienia się siła działająca na elektron. Zapisz ostateczną postać wzoru na tę siłę.
9 gru 15:38
luui: rysunek W układzie kartezjańskim (ładunki Q leżą na osi OX, elektron w P(0, h) gdzie h=8cm:
 eQ 
F= k

r
 ||r3|| 
r = [−10 , −h] + [10 , −h] = [0, −2h] // superpozycja wektorów ||r|| = (100+h2)(1/2) // odległość elektronu od ładunku (Q1 i Q2)
 eQ 
F = −2hk

 (100+h2)(3/2) 
 2hkeQ 
a = −


 me(100+h2)(3/2) 
dh dv 2hkeQ 

*

= −


dt dh me(100+h2)(3/2) 
 2hkeQ 
v dv = −


dh
 me(100+h2)(3/2) 
// maksimum funkcji wektorowej |a| dla h=0, chyba widać
v2 2hkeQ 

= h0 (−


) dh
2 me(100+h2)(3/2) 
 4kQe h 
v = − [

0h (

) dh ]1/2
 me (100+h2)(3/2) 
 −1 
całka =

0|0,08 = 3,2 * 106
 h2+100 
Zostało podstawić i gotowe.
9 gru 20:03
luui: Każdą 100 zamień na 0,01... zapomniałem zamienić cm na m
9 gru 20:14
z: Dziękuję za pomoc,ale czy dałoby się to zadanie zrobić w prostszy sposób bez całek,których jeszcze nie znam?
9 gru 20:44
luui: Wartość siły będzie się zmieniać od położenia elektronu, więc chyba bez całki się nie obejdzie. Możliwe, że źle zinterpretowałem problem... pomyślę jeszcze jak skończę sprawozdanie i będę dostatecznie przytomny. Studia czy średnia?
9 gru 21:26
z: Studia,ale jeszcze bez całek
9 gru 21:31
korki_fizyka@tlen.pl: ale doktorat to już z całkami chyba?
9 gru 22:07