fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Czesc moglby ktos pomoc? z: Dwa jednakowe ładunki 𝑄=8∙10−7[𝐶] są umieszczone w odległości d =20cm od siebie. Na symetralnej odcinka łączącego ładunki, w odległości b =8cm od tego odcinka,rozpoczyna ruch elektron. Wyznaczyć maksymalną prędkość elektronu, którą nabędzie poruszając się w polu obu ładunków. Jak zmienia się siła działająca na elektron.Zapisz ostateczną postać wzoru na tę siłę.
9 gru 15:30
korki_fizyka@tlen.pl: całkami
9 gru 22:08