fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
rozklad potencjalu nieskonczenie dlugiego walca ajj: Jak wyznaczyć wzór na rozkład potencjału elektrycznego w przestrzeni wokół nieskończenie długiego cylindra metalowego o promieniu R, naładowanego równomiernie ładunkiem o gęstości powierzchniowej σ używając równania Laplace'a? Czy chodzi tutaj o warunek brzegowy 2 stopnia?
9 gru 10:31
korki_fizyka@tlen.pl: niestety też całkamiemotka
9 gru 22:07