fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
energia potencjalna misiek: Czy pomoże ktoś taki zadankiem ? plis Narciarka o ciężarze 600 N przejeżdża bez tarcia po szczycie kulistego wzniesienia o promieniu r = 20 m (rys. 8.66). Przyjmij, że działający na narciarkę opór powietrza jest znikomo mały. Gdy narciarka wjeżdża na szczyt i znajduje się w punkcie B, jej prędkość ma wartość 8 m/s. a) Jaka będzie jej prędkość na szczycie wzniesienia (tzn. w punkcie A), jeśli nie będzie ona używać kijków? b) Ile musi wynosić co najmniej prędkość narciarki w punkcie B, jeśli ma ona wjechać na szczyt wzniesienia? c) Czy odpowiedzi na powyższe pytania zwiększą się, zmniejszą, czy pozostaną bez zmiany, jeśli zwiększymy ciężar narciarki do 700 N?
8 gru 13:39
misiek: rysuneka=20m α=20 stopni
8 gru 13:48
korki_fizyka@tlen.pl:
mvA2 mvB2 

=

− mghBA
2 2 
8 gru 19:26
korki_fizyka@tlen.pl: b) hBA policzysz z kosinusa kata i promienia
8 gru 19:27
korki_fizyka@tlen.pl: c) nie
8 gru 19:27