fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Skończyły nam się pomysły. Ratujcie dobrzy ludzie Brak Nadziei: . Trzy klocki o jednakowych masach m = 5 kg leżą na poziomym stole. Klocki są powiązane nićmi, które zrywają się pod wpływem naciągu F1 = 20N. Współczynniki tarcia klocków o stół są równe odpowiednio: k1 = 0,3, k2 = 0,2, k3 = 0,1. Do klocka trzeciego przyłożono siłę F. Która z nici zerwie się i przy jakiej minimalnej sile to nastąpi?
6 gru 19:30
korki_fizyka@tlen.pl: Odpowiedź masz w treści zadania, przy sile 20 N.
6 gru 22:58