fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Optyka Mee: Dwa zwierciadła wypukłe i wklęsłe o jednakowych promieniach krzywizny 𝑟0 ustawione są naprzeciw siebie powierzchniami odbijającymi tak, że ich osie optyczne pokrywają się, a ich wzajemna odległość 𝑑=2∙𝑟0. W jakim punkcie, leżącym na wspólnej osi zwierciadeł, należy umieścić punktowe źródło światła, aby promienie wychodzące z niego po odbiciu się od zwierciadła wypukłego, a potem od wklęsłego, znowu spotkały się w tym samym punkcie?
4 gru 17:29
korki_fizyka@tlen.pl:
 d 
x =

?
 2 
5 gru 09:42