fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Gęstość Aski: Kulka wykonana z pewnego materiału została upuszczona z wysokości H nad powierzchnią zbiornika wypełnionego wodą o gęstości ρw. Ile wynosi gęstość tego materiału jeśli kulka zanurzyła się na maksymalną głębokość równą 0.2H i wypłynęła na powierzchnię.
4 gru 14:46
korki_fizyka@tlen.pl:
 kg 
ρ < ρw =1000

 m3 
 mvo2 
mgH =

=0,2mga
 2 
 ρw 
a = g(

−1)
 ρ 
 0,2H 1000 kg 
stąd ρ =

ρw =

≈ 167

 1,2H 6 m3 
5 gru 09:37