fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
opor asa1: rysunekcewkę o oporze r =4 mająca n 100 zwojów o s =0,05, umieszczzono w obszarze zmiennego pola magnetycznego przy czym linie pola przebiuegaja prostopadle do plaszczyny zwojow. warto poczatkowa 0,1 T sporzadz wykres zaleznosci indukcji od czasu
30 lis 13:29
korki_fizyka@tlen.pl: brakuje danych jak się zmienia Bz(t)
30 lis 23:43