fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
d xd: Foton o energii E1 = 0,51 MeV zderza się ze swobodnym elektronem, w związku z czym ulega rozproszeniu pod kątem Θ = 60°. Oblicz długość fali rozproszonego fotonu.
27 lis 13:11
korki_fizyka@tlen.pl: podstaw do wzoru: zjawisko Comptona
27 lis 19:52