fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Sprężyna - zadanie SDA: Wiedząc , że długość swobodnej sprężyny wynosi l=80mm , a długość minima przy pełnym otwarciu zaworu wynosi lmin=48mm i wtedy siła w sprężynie wynosi P=22kg. Wyznaczyć średnicę drutu "d" i stałą sprężyny . Obliczyć siłę P1 wstępnego docisku zaworu jeżeli jego skok h=12mm. Przyjąć , że dopuszczalne naprężenie na skręcaniu materiału sprężyny wynoszą Ks=4000 kg/cm2 a G = 8,5*105 Kg/Cm2
24 lis 14:49
26 lis 12:46