fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
hydro 4 asa1: , W unieruchomioną drewnianą deskę o grubości 3 cm trafia pocisk o masie 16 g z prędkością o wartości 400 m/s, przebija ją na wylot I opiszcza po drugiej stronie z prędkością o wartości 30 m/s. (4p) 1 Oblicz średnią wartość siły tarcia jaką pokonał pocisk w trakcie przemieszczania się przez deskę 2. punkt przelotu ma h=4m, wektor predkosci tuz po opuszczeniu deski ma kierunek poziomy, oblicz v, tuz przed ziemią
19 lis 17:20