fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
hydrostayka3 asa1: Po kręcącej się wokół własnej osi obrotu przechodzącej przez jej środek tarczy, od jej środka do brzegu po promieniu przemieszczała się z prędkością o stałej wartości pewna mrówka. Wartość prędkości mrówki względem tarczy wynosiła 3 cm/s. Tarcza obracała się z prędkością kątową równą 3n rad/s. Promień tarczy wynosił 12 cm. Oblicz czas, po którym mrówka dotarła do brzegu tarczy i liczbę obrotów, którą w tym czasie wykonała tarcza. (2p) 3.2 Oblicz wartość •r dkości liniowe. mrówki wz• • dem ziemi, w momencie gdy mrówka znajdowała się w połowie swojej drogi od środka do brzegu tarczy. (lp) 33 Wybierz poprawne uzupełnienia poniższego zdania: Kształt toru ruchu mrówki względem obracającej się tarczy to względem ziemi to ............... (linia prosła/okrqg/spirala). (1p)
19 lis 17:18