fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
hydro asa1: 2. Ciało o masie 24 kg podnoszono z ziemi, na której początkowo spoczywało na wysokość 14 m używając w tym celu sił zwróc pionowo w górę o wartości 300 N. Przyjmij, że wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi 10 m/s2. Pomiń opory ruchu. (5p) y onej 2.1 Oblicz przyspieszenie z jakim ciało poruszało się w górę. (1p) 2.2 Oblicz energię kinetyczną jaką posiadało ciało na wysokości 14 m. (2p) 2.3 Oblicz wartość minimalnej siły z jaką możliwe było podniesienie ciała na wysokość 14 m. (1p) 2.4 Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F − jeśli jest fałszywe. (1p) I Praca wykonana przez siłę o wartości 300 N została przekazana na wzrost energii potencjalnej i kinetycznej ciała Energia kinetyczna ciała podnoszonego siłą 300 N jest równa pracy siły wypadkowej działającej na to ciało. Energia kinetyczna tego ciała na wysokości 14 m byłaby zerowa, gdyby podnosić to ciało siłą o wartości 240 N.
19 lis 17:17