fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
hydrostatyka asa1: rysunekNa stoliku w jednym z przedziałów poruszającego się pociągu stoi szklanka, do której wlano 250 g wody. W pewnym momencie woda w szklance przyjeła kształt (rysunek) 1.1 Dorysuj na rysunku wektor siły działającej na wodę w szklance (w nieinercjalnym układzie odniesienia związanym ze szklanką) oraz wektor przyspieszenia, któremu podlega szklanka. 1.2 Oblicz przyspieszenie szklanki (pociągu) wiedząc, że wartość siły działającej na szklankę wynosiła 0,87 N. (1p) 1.3 Gdy pociąg zaczął poruszać się z przyspieszeniem o pewnej wartości, to moment bezwładności wody względem pionowej osi przechodzącej przez środek szklanki (zmalał/wzrósł/nie zmienił się).
19 lis 17:16