fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Bardzo prosiłbym o dokładne wytłumaczenie oraz posługiwanie się symbolami. :) JanekM: Po szynach tworzących równię pochyłą o kącie nachylenia α może zsuwać się bez tarcia pręt o masie m, przez który przepuszczamy prąd o natężeniu I. Znaleźć minimalną wartość indukcji pola magnetycznego, w którym należy umieścić układ, aby pręt pozostawał w spoczynku. Odległość między szynami wynosi l. Tarcie pręta o szyny zaniedbujemy.
18 lis 18:41
korki_fizyka@tlen.pl: Precyzyjnie posługując się symbolami (nie runicznymi) mamy: Fsiła elektrodynamiczna = mgsinα
18 lis 20:36
JanekM: Czy mógłbym prosić o rozwiązanie tego zadania do końca?
19 lis 00:25