fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Toczenie się bez poślizgu junmi: Kula stacza się po wewnętrznej powierzchni rury. O jaki maksymalny kąt możemy wychylić kulę z położenia równowagi, aby staczała się bez poślizgu, jeżeli współczynnik tarcia kuli o rurę µ = 0.5?
9 lis 18:28
korki_fizyka@tlen.pl: μ = tgα
9 lis 19:42
junmi: Skąd się to bierze?
9 lis 20:51
10 lis 10:16